ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bâtiment habitation collectifx + chargeurx + fondationx + colonne sèchex 3