ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bâtiment habitation collectifx + garde-corpsx + coffrage spécial boisx + coffragex 1