ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក préfabricationx + bâtiment tertiairex + allègex + bétonx 12