ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក poutre metallique + tablier pont mixte 15