ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក panneau coffrage modulairex + banchex + sous-solx + gros-oeuvrex 5