ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក panneau coffrage modulaire + banche [18]