ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក voile en béton arméx + béton arméx + armature béton arméx + mur béton arméx + coffragex 10