இல்லம் / குறிச்சொற்கள் grue mobilex + préfabricationx + poutre précontraintex + bétonx 2