இல்லம் / குறிச்சொற்கள் prémur précoffré + béton 65