ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក prémur précoffréx + bâtiment tertiairex + bétonx 41