ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក prémur précoffréx + préfabricationx + bétonx 38