ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bâtiment industrielx + fondationx + colonne sèchex 7

ថ្ងៃ​ដែល​បាន​​បង្កើត​ / 2005 / ខែ​មេសា / 11