இல்லம் / குறிச்சொற்கள் bâtiment industrielx + fondationx + colonne sèchex 7