ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bâtiment industrielx + fondationx + colonne sèchex 7