இல்லம் / குறிச்சொற்கள் bâtiment industrielx + élinguex + bétonx 4