ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bâtiment industrielx + grue mobilex + bétonx [5]