இல்லம் / குறிச்சொற்கள் bâtiment industrielx + grue mobilex + élinguex + bétonx 3