ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bâtiment industrielx + grue mobilex + élinguex + bétonx [3]