ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bâtiment hospitalier sécurité civilex + béton arméx + gros-oeuvrex [30]