இல்லம் / குறிச்சொற்கள் grue à tourx + montage gruex + excavationx 3