இல்லம் / குறிச்சொற்கள் grue à tourx + mur soutènementx + montage gruex 1