இல்லம் / குறிச்சொற்கள் banche métalliquex + bétonx + mur béton arméx [38]