இல்லம் / குறிச்சொற்கள் banche métallique + coffrage cintré 5