ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក banche métalliquex + réservationx + aimantx + béton arméx 2