ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក banche métalliquex + voile en béton arméx + banche entretoisex + bassin clarificateurx + béton arméx + coffrage circulairex 1