ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក banche métalliquex + étai tirant poussantx + plancher béton arméx + béton arméx 1