இல்லம் / குறிச்சொற்கள் banche métalliquex + banche circulairex + coffrage cintréx 5