ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក banche métalliquex + bâtiment hospitalier sécurité civilex + béton arméx + banchex + coffrage circulairex 2