ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក colonne ballastéex + bâtiment habitation collectifx + trémiex + fondationx + colonne sèchex 3