ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក chaînage verticalx + béton arméx + boitier électricitéx 1