ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក chaînage verticalx + béton arméx + bétonx + dallex + gros-oeuvrex 1