இல்லம் / குறிச்சொற்கள் chaînage verticalx + plancher béton arméx + béton arméx + bétonx + dallex + gros-oeuvrex + hourdis bétonx 1

உருவாக்கிய தேதி / 2013 / வாரம் 27

திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி ஞாயிறு ஞாயிறு