ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក chaînage verticalx + plancher béton arméx + béton arméx + bétonx + dallex + gros-oeuvrex + hourdis bétonx 1

ថ្ងៃ​ដែល​បាន​​បង្កើត​ / 2013 / សប្តាហ៍ 27

ថ្ងៃ​ច័ន្ទ ថ្ងៃ​អង្គារ ថ្ងៃ​ពុធ ថ្ងៃ​ព្រហស្បត្តិ៍ ថ្ងៃ​សុក្រ ថ្ងៃ​​សៅរ៍ ថ្ងៃ​អាទិត្យ