ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក armature voile béton arméx + bétonx + armature béton arméx [22]