ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក armature voile béton arméx + béton arméx + bétonx + mur béton arméx + banchex 10