ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក armature voile béton arméx + panneau coffrage anglex + armature béton arméx + mur béton arméx + banchex + coffragex 1