ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក armature voile béton arméx + aimantx + béton arméx + bétonx + coffragex 3