ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក armature voile béton arméx + réservationx + bétonx + armature béton arméx [3]