இல்லம் / குறிச்சொற்கள் armature voile béton arméx + réservationx + aimantx 2