ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក armature voile béton arméx + station épurationx + bétonx 2