ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក armature voile béton arméx + station épurationx + coffrage cintréx + bétonx + armature béton arméx 2