ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក armature voile béton arméx + bâtiment habitation collectifx + armature béton arméx + coffragex [10]