ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក armature voile béton arméx + banche métalliquex + bétonx + banchex 12