ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក armature voile béton arméx + banche métalliquex + panneau coffrage anglex + banchex 1