ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក armature voile béton arméx + banche métalliquex + aimantx + bétonx + armature béton arméx 3