இல்லம் / குறிச்சொற்கள் mannequinx + aimantx + béton arméx 8