ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក mannequinx + réservationx + bétonx + armature béton arméx 3