இல்லம் / குறிச்சொற்கள் mannequinx + réservationx + béton arméx 20