ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក mannequinx + réservationx + bâtiment commercialx + béton arméx + bétonx 3