ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក mannequinx + réservationx + cône espaceurx + bétonx 2